Նախագահ` Գագիկ Գյուրջյան 

Գործադիր տնօրեն` Տիգրան Բարսեղյան

Գլխավոր քարտուղար` - Գոհար Գևորգյան

 

Վարչության կազմը

Գագիկ Գյուրջյան

Յուրի Սաֆարյան

Տիգրան Բարսեղյան

Արտյոմ Գրիգորյան

Գրիգոր Նալբանդյան

Մարկո Բրամբիլլա

Արտաշես Ջավադյան

Արփի Վարդանյան

Վերահսկիչ հանձնաժողով

Նախագահ`

Սամվել Մուսոյան

Անդամներ`

Հրանտ Ավետիսյան

Գոհար Գրիգորյան


Համաշխարհային ժառանգության հայկական արժեքները